Life Quality Project Srbija

Između neba i zemlje

Marko Santelo

Učitelji Istine su se pojavljivali i nastaviće da se pojavljuju tokom istorije naše planete u ciklusima koji odgovaraju periodima krize i potrebe. Neki od tih Učitelja su poznati u istoriji, iako je njihova stvarna funkcija gotovo potpuno nepoznata, obavljaju i nastaviće da obavljaju svoj posao skriven od društva. Spoljna forma, jezik i način prenošenja njihovog učenja vremenom se menja, kako bi mogao da se apsorbuje od onih kojima je to potrebno. Uprkos očiglednom diskontinuitetu u prenosu autentičnog i suštinskog, poruka čovečanstvu, sama suština suptilnog Rada Učitelja se nalazi u evoluciji ljudskog roda. Ovaj rad je započeo kada se prvi put pojavio čovek na Zemlji i još uvek nije završen. Sama priroda ovog posla zahteva da se mora izvršiti u okviru „laboratorije”, daleko od buke i prekidanja sa jedne strane odsutnog sveta, kao i sveta koji mora da polako nauči da sluša svoje srce; koje nikada nije prestalo da zove. Ova knjiga nije antologija dijaloga bez fiksne srukture, rođena je iz želje da podelim plodove sopstvenog iskustva, živeći kraj Alfreda, Učitelja istine, koga sam imao sreću da upoznam pre mnogo godina. Knjiga nije samo autobiografska, ona predstavlja svedočenje mog sopstvenog učenja i iskustva; koje je još uvek u toku, a sa kojim sam se susreo kao učenik i postao prijatelj te neverovatne osobe kojoj želim ovom prilikom da izrazim zahvalnost, sve poštovanje i ljubav za koju sam sposoban.

 

Doktor Marko Santelo je bio naučni i tehnički konsultant u razvoju Perfect Shape metoda. Nakon što je završio svoju diplomu osnovnih studija u Nauci pokreta u L’Akvili, u Italiji, završio je svoju doktorsku disertaciju na odeljenju za razvoj Sporta i Fizičkih nauka na Univerzitetu u Birmingemu, u Velikoj Britaniji. On je takođe sproveo istraživanje na Katedri za Neuronauke na Univerzitetu Minesota u Masačusetsu. Dr Santelo je redovan profesor Kineziologije na Državnom univerzitetu u Arizoni, gde predaje i konstantno sprovodi istraživanja motorne kontrole. Pošto je diplomirao na Institutu nauke pokreta, Marku je dodeljen doktorat u neurofiziologiji motorne kontrole u Velikoj Britaniji. Posle četiri godine postdoktorskih studija, zauzeo je i svoje trenutno mesto asistenta-profesora na Arizona Stejt univerzitetu u SAD.

Srpsko izdanje knjige nalazi se u pripremi za štampu i uskoro će biti objavljeno.

Leave a Reply