Life Quality Project Srbija

V nivo

 

Peti nivo IRECA metode je jedna posebna primena ove tehnike. Koristi se sa ciljem da pomogne osobama koje su doživele traumatična iskustva, tačnije, iskustva koja ograničavaju njihov kapacitet da reaguju, da razumeju, da dožive u potpunosti situacije sopstvenog života, da rastu i razvijaju se.


Sa IV nivoom IRECA metode smo eksperimentisali, razumeli i prostudirali ideju da ispravno koristeći pažnju možemo da se postavimo u stanje specifične prisutnosti. Prisutni, u kontaktu sa energijom, sposobni smo da damo jedan pravac ovoj energiji ili da ispalimo Nameru i, delajući kao kanal i koristeći razne tehnike, možemo uticati na pozitivan način i transformisati energetsko stanje, dakle, psihičko i fizičko stanje nas samih i drugih.


Zbog toga možemo smatrati pažnju, prisutnost i nameru trima fundamentalnim aspektima IRECA metode.


V nivo produbljuje prva dva od ova tri aspekta. Naročito, što se tiče pažnje, naglašava se da je zapravo svaki objekat nerazdvojiv od sopstvene pažnje koja utiče i modifikuje njegovo unutrašnje stanje; drugim rečima, kada odaberemo kakav će biti pravac našeg pogleda, kako ka spoljašnjem tako i ka unutrašnjem (ili, ka onome što posmatramo), to uvek ima efekat na nas same. S obzirom na to da je pravac našeg pogleda jedan isključivo i u potpunosti naš izbor, možemo onda kroz opreznu i svesnu upotrebu naše pažnje da vežbamo pozitivan uticaj na naše unutrašnje stanje sve dok ne postignemo, na primer, uz pomoć vežbe kontakta, ovo specijalno stanje prisutnosti koje je baza IRECA iskustva.


Pri primenjivanju IRECA tehnike V nivoa, rukovalac dela kretavši iz stanja prisutnosti koje mu, osim kontakta sa energijom, dozvoljava da uđe u duboki kontakt sa osobom koju tretira. Ova duboki kontakt ne podrazumeva svesni proces analiziranja, ne uključuje niti zahteva na bilo koji način da osoba poseduje kapacitet za analiziranje, razumevanje ili terapeutsku akciju od strane rukovaoca.


Analogija energetskih centara V nivoa takođe koristi imaginaciju i reprezentaciju energetske anatomije i njene funkcije koja ne teži da opiše stvarnost, već služi kao vrsta upućivanja i mentalno obeležje koje orijentiše akcije onoga koji rukovodi tretmanom V nivoa.
Razlika od većine tehnika sa nivoa I-IV, tehnika V nivoa ne može da se primeni na nas same, već isključivo na druge.