Life Quality Project Srbija

Ciljevi Life Quality Project-a:

 

  • Da sačuva i podrži potragu za globalnom vizijom života kroz ujedinjujuće i dubinsko znanje, koje prevazilazi sve segmente umetnosti, nauke, religije i filozofije.
 
  • Da traži, proučava i brani kulturne modele usmerene kao podizanju kvaliteta života čitave ljudske rase.
 
  • Da stvara, kroz učešće i saradnju svojih članova, program nazvan „Projekat kvaliteta života”, čiji je cilj da se promovišu istraživanja i razvoj asocijacija, fondacija, institucija, kompanija, firmi, biznisa, škola, individua i grupa koje rade da bi doprinele evoluciji individua i celokupnog društva.
 
  • Da stvara nove proizvode, usluge i ideje i da dalje promoviše stvarne promene u pravcu poboljšanja kvaliteta našeg života.
 
  • Da pronalazi nove polaznike koji su posvećeni tome da se stvori globalna i harmonična vizija naše egzistencije.
 
  • Da stimuliše sve ljude kroz sva polja i profesije, kao što su učitelji, instruktori, edukatori, kao i oni koji rade u poljima posvećenim unapređenju zdravlja.
 

Da bi postigao ove ciljeve Life Quality Project odobrava priloge koji se smatraju adekvatnim, tradicionalne ili alternativne discipline, koje nauka i tehnologija mogu da omoguće.