Life Quality Project Srbija

NIVO I

  • Energetski centri
  • Lokalizacija i funkcija energetskih centara
  • Organi, žlezde, bolesti
  • Vežba za stupanje u kontakt sa energijom
  • Kako transmitovati energiju

 

NIVO II

  • Na koga primeniti energiju
  • Vežba za dnevno održavanje odgovarajućeg nivoa energije
  • Trajanje energetskog tretmana
  • Korespondencija između energetskih centara i telesnih organa