Life Quality Project Srbija

Najčešće postavljana pitanja


Šta je kosmička energija?

Kosmička energija je iskonska supstanca Univerzuma koja održava živim prirodu i ljudska bića. Ona ima sposobnost da pomogne telu da brine o sebi. Ljudski organizam ima sposobnost da komunicira sa Energijom koja dolazi sa neugasivog izvora, Univerzuma. Ova vrsta energije je priznata od strane različitih kultura i nazivaju je različitim imenima: za Kineze to je chi (či); za Induse to je prana; za Hrišćane je to božiji dah; to je etar od strane Grka; Maje su ga zvale ki nam; a na hebrejskom je zvan ruah. U ovom obliku, Univerzum i sve što postoji u njemu nalazi se u konstantnom i harmonijskom kretanju postajući jedno. Ovo jedinstvo se sastoji od različitih oblika energije koja vrši konstantan utisak na nas. Nama poznati oblici Energije su svetlost, zvuk, radio talas i druge suptilnije energije koje su u konstantnom kontaktu sa nama, iako su neprimetne. Kosmička energija je jedan od oblika ove energije.

 

Šta su energetski centri?


Ljudsko biće ima energiju tela, isto kao i fizičko telo. Za fizičko telo, da bi radilo ispravno i efikasno, neophodno je da pravilno rade i njegovi energetski centri. Energetski centri su vrtlozi koji rade kao motori, zaduženi da efikasno primaju i prenose energiju Univerzuma. Zdravlje ljudskog organizma zavisi od funkcionisanja Energetskih centara. Preko Energetskih centara možemo da preuzmemo Kosmičku energiju, a sam organizam je u stanju da je koristi kao neophodnu energiju na veoma inteligentan način. Imamo sedam glavnih energetskih centara i IRECA metoda radi na svakom od njih. Primena IRECA metode Vam omogućava korišćenje i usmeravanje kosmičke energije kako bi se negovali svi sistemi ljudskog tela i njegovih organa.

 

Od čega se sastoji prenos energije?


To je praksa koja se sprovodi vekovima. U mnogim slučajevima ona se obavlja na intuitivan nacin, bez svesnog razmišljanja o tome da se energija prenosi, koristeći Nameru radi promovisanja blagostanja.

 

Šta znači IRECA?


IRECA je skraćenica od Istituto di Ricerca Sull`Energia Cosmica Applicata, NGO sa sedištem u Rimu. Predsednik ove metode je dr Natale Finokjaro. IRECA se takođe oslanja na mnoge saradnike kao sto su istraživači, lekari i terapeuti, koji istražuju primenu kosmičke energije.

 

Koje koristi mogu imati ukoliko se obučim IRECA metodom?


Vi ćete:

 • imati dodatni alat da se sami tretirate
 • ojačati Vaš organizam u širem smislu, tj. fizički i energetski
 • ojačati Vaš imuni sistem
 • biti mnogo otporniji na bolesti
 • povećati Vaše fizičko i mentalno balagostanje
 • imati dodatni alat kao pomoć u hitnim situacijama
 • biti u mogućnosti da pomognete drugima da zadrže ili poboljšaju zdravlje.

 

Koliko često treba koristiti metodu da bi se dobili rezultati?


Tehniku bi trebalo koristiti od najmanje tri seanse sedmično, do ukupno dvadeset i jedne seanse, a tretman ne treba da traje više od pet minuta po seansi. Kada je ciklus od dvadeset i jednog dana seanse završen, treba napraviti barem sedam dana pauze, a ukoliko se ponovo ukaže potreba, ciklus od po dvadeset i jedne seanse može se ponoviti dok se stanje ne poboljša.

 

Koja je svrha ili primena IRECA metode?

 • sprečavanje bolesti ili oporavak od nje
 • povećava sposobnost oporavka ili samoizlečenja tela
 • smanjuje simptome u vezi sa svakodnevnim stresom.


IRECA takođe:

 • dopunjuje druge terapije
 • efikasna je metoda, bez neželjenih efekata
 • pomaže u upravljanju bolom.

 

Od čega se sastoji IRECA tehnika?

 

Pojedinac postavlja svoje ruke, na ne duže od pet minuta, na specifične energetske centre, u zavisnosti od vrste zdravstvenog problema koji se tretira ili centara koji su odgovorni za opštu dobrobit tela.

 

Ko može biti tretiran ovom tehnikom?


Moze se primeniti na bilo kome ko tretman zatraži.

 

Ko može da koristi Ireca metodu?


Svako ko je naučio tehniku pohađajuci IRECA kurs.

 

Koju vrstu zdravstvenog problema možemo tretirati IRECA metodom?


Bilo koja vrsta bolesti se može tretirati ovom tehnikom, u rasponu od jednostavnih problema poput prehlade ili gripa preko raznih psihosomatskih tegoba poput stresa ili depresije.

 

Može li prenos Energije preko IRECA metode izlečiti i/ili zameniti medicinski tretman?


Najbolje je ne misliti da je IRECA „lek”, jer ona nije zamena za konvencionalne ili alternativne tretmane; treba je posmatrati kao dopunu ostalim terapijama, čiji se efekat, zahvaljujuci IRECA tehnici najčešće pojačava.

 

Da li je potrebno prekinuti sa uzimanjem lekova dok dobijam IRECA tretman?


Apsolutno ne. IRECA metoda nije zamena za lekove propisane pod nadzorom lekara. Naprotiv, energetski tretmani su komplementarni sa uzimanjem lekova.

 

Koliko je vremena potrebno da bi se primetio rezultat ovih tretmana?


To se razlikuje od osobe do osobe. U nekim se slučajevima rezultat se dobije već nakon prve primene tehnike. U drugim slučajevima, potrebno je više tretmana da bi se dobili rezultati.

 

Da li IRECA tehnika protivureči bilo kojoj veroispovesti?


Ne. Jedina svrha ovog metoda je terapeutska i nema nikakve veze sa religijskim ubeđenjima bilo koje vrste.

 

Da li je pojedinac zaslužan za davanje energije koja leči?


Ne, jer kosmicka energija ne pripada nikome od nas.

 

Zašto prenos kosmičke energije ili IRECA tehnike pomaže u lečenju bolesti?


IRECA metoda se zasniva na ideji da telo ima samoregulišući kapacitet. Kada je ova mogućnost oslabljena ili izgubljena energetski centri takođe mogu izgubiti sposobnost da prime kosmičku energiju. To je primer kada se bolest pojavljuje usled smanjene količine energije koja je data na raspolaganju telu. Zauzvrat samoregulišući kapacitet tela se pogoršava, tako da telo nije u stanju da efikasno odgovori na bolest. Ako se, međutim, energija doprema do organizma, ona će se rasporediti difuzno kroz telo, na inteligentan način, omogućavajući telu da oporavi svoje samoregulatorne kapacitete.

 

Kako se može dokazati efikasnost IRECA metode?


Efikasnost metode je zabeležena u velikom broju dela nastalim u različitim IRECA centrima, gde pacijenti izveštavaju o efektima tehnike kao što je poboljšanje simptoma bolesti, povećanje vitalnosti i proces oporavka.

 

Da li IRECA tehnika radi kroz sugestiju ili placebo?


IRECA metoda je objektivna, naučna, i ne zahteva komentar, iako je pozitivan i otvoren stav uvek koristan.

 

Šta čini da se IRECA metoda izdvaja od drugih energetskih tehnika kao što su: Akupunktura, Bahove kapi, Reiki, Chi Kung itd.?


Ova metoda je praktična i veoma jednostavna i ne zahteva duže od par minuta vašeg vremena. Osoba koja koristi tehniku postaje sopstveni instrument koji kanališe energiju, dakle, bez dodatnih alata. Kada pojedinac koristi ovu tehniku on ne koristi sopstvenu energiju, već jednostavno postaje kanal za kosmičku energiju. Pojedinci ne treba da plate za seansu prenosa Energije. Energija deluje direktno na centre. Za učenje kako treba pravilno koristiti ovu tehniku potrebno je malo vremena. Nije potrebno posebno mesto za korišćenje tehnike, bilo koje mesto je odgovarajuće.