Life Quality Project Srbija

Ireca metoda

 

Ireca metoda nam je dostupna kao veoma jednostavna ali efikasna tehnika, koja nam pomaže da harmonizujemo funkcionisanje naših energetskih centara, omogućujući nam da ostvarimo pun potencijal i balans našeg energetskog stanja. To vodi kao vidljivim, uočljivim i pozitivnim promenama u našem mentalnom, fizičkom i emotivnom blagostanju.

 

Sve žive formacije, uključujući i ljudski organizam su povezane sa beskonačnim izvorom energije koja kreira naš univerzum. Mi apsorbujemo tu energiju time što jedemo i pijemo. U svim drevnim kulturama i tradicijama možemo naći dokaze za ideju da sva ljudska bića takođe učestvuju u cirkulaciji energije preko osetljivih organa poznatih kao energetski centri.

Ovi centri su lokacije u našem telu koje služe kao kapije koje za ulaz ili izlaz. Oni su alati sposobni da se razviju za produkciju i preobraćanje naših unutarnjih ili spoljnih stvarnosti.

Integritet ovih centara utiče na kvalitet naše veze sa spoljašnjim svetom, kao i na fizičke organe i fiziološke funkcije koje su povezane sa njima. Harmonično funkcionisanje energetskih centara je često ugroženo svakodnevnim životom, što vodi do fizičkog, emotivnog i mentalnog disbalansa. To dovodi do simptoma kao što su glavobolje, problemi sa krvnim pritiskom, nesanice, slabog imunog sistema i poteškoća sa koncentracijom, kao i sa promenama raspoloženja, i iznad svega, na našu sposobnost da živimo i vodimo život sa odgovornošću i svesnošću.

 

Od čega se sastoji tehnika?

Tretman traje samo 5 minuta. Prenosilac Ireca metode dela kao „kanal“ tokom ovog perioda i širi energiju na energetske centre i time ih vraća u njihovu prirodnu ravnotežu. Nakon prvih par tretmana primetićemo porast životne energije, ojačan fizički i mentalni kapacitet, veću otpornost na stres, kao i mogući nestanak fizičkih, emotivnih i mentalnih problema. Iskustvo pokazuje da sa redovnim korišćenjem ove tehnike, pet minuta može biti dovoljno da se dobije olakšanje velikog broja neprijatnih simptoma.

 

Kako se koristi ova tehnika?

Prenosilac energije se postavlja kao „most“ između kosmičke energije i unutrašnje energije osobe koja dobija tretman. Prenosilac ne koristi svoju energiju, već dela kao svesni „kanal“ za prenošenje energije.

 

Ko koristi ovu tehniku?

Svi oni koji su dobili znanje i praksu učešćem na Ireca kursu, imaju pravo da koriste ovu tehniku. Kursevi su organizovani od strane Life Quality Project International-a, organizacije koja se bavi poboljšanjem našeg blagostanja, kao i svih onih oko nas.

 

Koliko košta tretman?

Svi tretmani su besplatni! Energija pripada SVIMA i ne može biti posedovana.

 

Ko može da nauči ovu tehniku?

Svi. Svi imamo kapacitet da učinimo sebe dostupnim prenosu energije. Ali taj kapacitet mora biti aktiviran ispravno.