Life Quality Project Srbija

Udruženje LQP Srbija

Udruženje LQP Srbija   LIFE QUALITY PROJECT je neprofitno građansko, kulturno i apolitičko udruženje. Povezano je sa sličnim grupama koje deluju u raznim zemljama širom sveta – Italiji, Španiji, Švedskoj, Finskoj, Engleskoj, Meksiku, Čileu, Urugvaju, Kanadi, Kubi, Brazilu i SAD – čiji je cilj da daju precizan doprinos razvoju svesti i odgovarajući kvalitet života ljudskim […]

Tragalac

tragalac

Tragalac „Tragalac je onaj koji traži onog Učitelja koji vlada umetnošću vođenja ljudi prema besmrtnom biću koje obitava u njima samima.” Postoje susreti koji mogu da nam promene život. Postoje susreti sa osobama koje mogu da nam promene život. Postoje susreti sa osobama čije ideje ili postupci mogu da nam promene život. Ponekad je to […]

Obećanje šamana

vatra

Obećanje šamana Ako mi dođeš kao žrtva, neću te podržati. Ali ću imati dovoljno hrabrosti da hodam sa tobom kroz bol koji doživljavaš. Staviću te u vatru, razgolitiću te, i postaviću te na zemlju. Okupaću te biljem, pročistiću te i ti ćeš ispovraćati bes i tamu koja je u tebi. Udaraću tvoje telo dobrim travama, […]

Božanska pesma

bozanska

Bog je u pažnji, u trenutku prisutnosti,  u ljubavi koju poklanjamo sebi. Bog je sreća u našem srcu, svaki osmeh i drhtaj naše duše. Bog je uvek tu – kad smo mi tu. Zato nikada nismo sami, ako naučimo da budemo, da postojimo, boravimo u sadašnjem trenutku i onome što jeste sada i ovde. Bog […]

Rad na sebi

vera

Čovek misli da je on već sada ono što je on trebalo da bude ili bi trebalo da bude. On misli da je jedno u sebi, on misli da sve što se u njemu dešava dolazi od njegove volje ili želje da se to dešava, on misli da može da odluči šta će se u […]

Ti nisi jedan

lampa

“Nemoj reći ‘šta je svrha toga što sam samo ja u miru kada se svi ostali bore’ Ti nisi jedan Ti si hiljadu samo upali svoju lampu” Rumi      

Ibn Arabi

ibn-arabi

  Malo ljudi je toliko duboko proniklo u dubine božanske stvarnosti i jedinstva kao sufi Ibn ‘Arabi i umelo to da izloži i izrazi na toliko svestran način na korist svih, a njegov uticaj na opšti razvoj sufizma ne može biti precenjen. Na arapskom mu je data počasna titula Ash-sheikh al-akbar, „Najveći majstor“. Bio je […]

Rumi

rumi

  Džalaludin Rumi, takođe poznat i kao Mevlana („naš učitelj“), a najviše samo kao Rumi, bio je persijski islamski filozof, teolog, pravnik, pesnik i sufi mistik iz 13. veka. Smatra se jednim od najvećih mističkih pesnika islama, koji je pisao na persijskom jeziku. Ime Rumi dobio je zbog toga što je život proveo u Rumu […]