Čovek misli da je on već sada ono što je on trebalo da bude ili bi trebalo da bude. On misli da je jedno u...