Life Quality Project Srbija

Ti nisi jedan

lampa

“Nemoj reći ‘šta je svrha toga što sam samo ja u miru kada se svi ostali bore’ Ti nisi jedan Ti si hiljadu samo upali svoju lampu” Rumi      

Rumi

rumi

  Džalaludin Rumi, takođe poznat i kao Mevlana („naš učitelj“), a najviše samo kao Rumi, bio je persijski islamski filozof, teolog, pravnik, pesnik i sufi mistik iz 13. veka. Smatra se jednim od najvećih mističkih pesnika islama, koji je pisao na persijskom jeziku. Ime Rumi dobio je zbog toga što je život proveo u Rumu […]