Savršena forma (Perfect shape) (KROZ DINAMIČKI SISTEM) KATERINA GERMANI   Autorka je diplomirala Nauku pokreta na Univerzitetu u L’Akvili u Italiji. Posvetila se proučavanju i...