Life Quality Project Srbija

Savršena forma (Perfect Shape) – Katerina Germani

Savršena forma (Perfect shape) (KROZ DINAMIČKI SISTEM) KATERINA GERMANI   Autorka je diplomirala Nauku pokreta na Univerzitetu u L’Akvili u Italiji. Posvetila se proučavanju i studiranju različitih disciplina koje su usmerene ka održavanju drevnog odnosa između ljudskog bića i njegove/njene prirode.   Kroz svoja istraživanja ona je proširila svoja znanja o alternativnoj terapiji, kao i […]