Life Quality Project Srbija

IRECA instruktori

Ko su organizatori Ireca kursa?   I.R.E.C.A. institut (Istituti de Ricerca sull’ Energia Cosmica Applicata) trenira predavače različitih nacionalnosti i nudi kurseve širom sveta, oni takođe rade na tome da  se razmene iskustva i informacije kako bi metoda nastavila da se razvija.   Neki od organizatora su odlučili da ulože malo svog slobodnog vremena da […]

V zasebni nivo

V nivo   Peti nivo IRECA metode je jedna posebna primena ove tehnike. Koristi se sa ciljem da pomogne osobama koje su doživele traumatična iskustva, tačnije, iskustva koja ograničavaju njihov kapacitet da reaguju, da razumeju, da dožive u potpunosti situacije sopstvenog života, da rastu i razvijaju se. Sa IV nivoom IRECA metode smo eksperimentisali, razumeli […]

Viši III-IV nivo

NIVO III Pročišćavanje krvi i druge novine Dijagnostika preko pulsa Mentalne bolesti Virusne bolesti Dodatni tretmani Drugi tretmani specifični za Nivo III   NIVO IV Novine Nivoa IV Tretmani na daljinu

Početni I-II nivo

NIVO I Energetski centri Lokalizacija i funkcija energetskih centara Organi, žlezde, bolesti Vežba za stupanje u kontakt sa energijom Kako transmitovati energiju   NIVO II Na koga primeniti energiju Vežba za dnevno održavanje odgovarajućeg nivoa energije Trajanje energetskog tretmana Korespondencija između energetskih centara i telesnih organa

Ireca naučna istraživanja

IRECA I MOZAK   Kris Pajk Psiholog, istraživač, profesor   Prevod rezimea članka: asimetrična aktivacija prednjeg moždanog korteksa kod IRECA receptora: Preliminarni dokazi energetskih efekata jednog vida tretiranja biopolja ljudske neurofiziologije baziranog na nameri.   Tekst koji sledi je jedan kratak rezime naučnog članka o IRECA metodi skoro objavljenog u časopisu Journal of Alternative and […]

Efekti Ireca tehnike

Benefiti korišćenja Ireca tehnike   Ireca tehnika je sve popularnija metoda koja se koristi za postizanje harmonije, blagostanja i samoisceljenja. Ova tehnika koristi princip kanalisanja kosmičke energije kroz osobu koja daje tretman, omogućavajući primaocu da iskusi brojne benefite. U ovom tekstu istražićemo različite efekte Ireca tehnike na osobu koja dobija tretman, naglašavajući da osoba koja […]

Istorija Ireca tehnike

Istorija IRECA metode   IRECA je skraćenica od Istituto di Ricerca Sull´Energia Cosmica Applicata (Institut za istraživanje primenjene kosmičke energije) sa sedištem u Rimu, Italija. Predsednik IRECA je dr Natale Finocchiaro. IRECA ima mnogo saradnika, kao što su istraživači, lekari i terapeuti koji istražuju upotrebu kosmičke energije. Ovaj istraživački rad započeo je radom učitelja Farida […]

Da li je IRECA za Vas?

ireca

Da li je Ireca tehnika za vas? Otkrijte kako može pozitivno uticati na vaše životne izazove. Da li ste osoba koja želi da radi na sebi i unapredi kvalitet svog života? Da li tražite alat koji će vam pomoći u rešavanju različitih problema s kojima se suočavate? Ireca tehnika može biti odgovor na vaše potrebe. […]