Life Quality Project Srbija

Ako vam se posreći

mir

Ako vam se posreći, ostaćete sami. Sasvim sami, kada nikoga ne bude blizu, moraćete da se oslanjate na zemlju i na sebe. Ako vam se posreći i bude pravo vreme, život će udariti po vama, kako bi vas razbio kao orah i dobio jezgro. Ako vam se posreći i bude pravo vreme, biće vam bolno. […]